Naše hygienická opatření proti šíření korona viru

Naše hygienická opatření proti šíření korona viru

• Ve všech veřejných prostorách noste prosím masku.
• Při vstupu do hotelu si dezinfikujte ruce a často si myjte ruce mýdlem a teplou vodou.
• Dodržujte vzdálenost nejméně 2 metry od ostatních hostů a našich zaměstnanců. (To neplatí pro členy vaší rodiny či doprovodu.) Při sezení u stolů dodržujte vzdálenost od ostatních alespoň 1,5 metru. Při sezení u stolů se řiďte pokyny našich zaměstnanců ohledně vhodné vzdálenosti.
• Použijte prosím výtah samostatně nebo pouze s vaším doprovodem.

Co děláme, abychom zajistili bezpečný pobyt?

• Pravidelně dezinfikujeme všechny povrchové plochy na veřejnosti.
• Poskytujeme dezinfekční prostředky ve veřejných prostorách a veřejných toaletách.
• Po každém odjezdu hosta nejen důkladně vyčistíme pokoj, ale také dezinfikujeme koupelnu a všechny povrchové plochy.
• Prostřednictvím našeho ventilačního systému jsme zvýšili výměnu čerstvého vzduchu. Navíc budeme častěji větrat, abychom dále zajistili přímý čerstvý vzduch. Žádáme vás, abyste nezavírali okna ve veřejných prostorách, potřebujeme zajistit jejich dostatečné větrání.

Inspirovali jsme vás?

Podívejte se na naše aktuální speciální nabídky.

Rezervovat Prague

Komentáře